Amaen
A·MÆN

Konferencia pre mužov

Cesta muža · Sebarozvoj · Spolutvorba

3.-5. február
2023

Konferencia úspešne prebehla

ĎAKUJEME

Ak si sa nestihol zúčastniť

stále je možnosť pozrieť si rozhovory a záznamy zo živýtch vstupov. Zaregistruj sa a obratom dostaneš prístup k 3 dňom obsahu konferencie.

Radi ťa tiež privítame v živých diskusiách na našom Discord serveri.

Online konferencia pre mužov

3.-5. Február 2023
ZDARMA!

Formou tejto online konferencie so živými vstupmi ponúkame názory a možné cesty k spoločnej tvorbe prostredníctvom zdieľania vlastných skúseností. Konferencia je bezplatná.

Cesta muža

Cesta muža

Sebarozvoj

Sebarozvoj

Spolupráca

Spolutvorba

Hostia

Viac informácií už čoskoro…

Prečo sa zúčastniť

Zámerom tejto konferencie je povzbudiť vedúcich a členov mužských skupín k spolupráci s rešpektom k jednotlivcovi a spoločnosti.

Ukázať jednotlivcovi, že členstvo v takejto mužskej skupine mu pomáha objasniť a realizovať jeho sny a žiť všestranne naplnený, uspokojujúci, radostný a zmysluplný život.

Pre každého jedného z nás je dobré uvedomiť si, odkiaľ sa na cestu vydávame, kde sa práve teraz vo svojom živote, na svojej Ceste nachádzame. Toto poznanie je pre nás míľnikom a bodom, odkiaľ je možné sa s odvahou, dôverou a s rôzne veľkými batohmi v minulosti nazbieraných zvyklostí vydať na Cestu bližšie k sebe.

Témy, ktorých sa v tomto bloku chceme dotknúť a nasvietiť ich z rôznych uhlov pohľadu sú celistvosť muža a mužská integrita. Či to, čo si myslím, čo nahlas hovorím a čo v skutočnosti robím si vzájomne neodporuje. Kde a akí sú muži, ktorí nás dokážu inšpirovať, podporiť, smerovať, alebo nám priamo do očí povedať Tak už sa preber? Aké máme predstavy a čo pre mužov znamenajú pojmy Prítomnosť, Mužnosť, Podpora a kde sú ich hranice? Aký som naozaj a ako si prajem byť vnímaný okolím? Čo môžem urobiť pre to, aby to bolo to isté? Na čo slúžia prechodové rituály, kto sú naše vzory a potrebujeme ich vôbec? Prečo máme dospieť, aby sme sa dokázali vedome rozhodovať, prevziať zodpovednosť za svoje pocity, myšlienky a zranenia? Na čo je nám dobré sebapoznanie, povedomie o našich predkoch a ich osudoch, prečo by som mal vedieť k akému mužskému archetypu mám práve teraz najbližšie? Aký je môj názor na svet a je treba nejaký názor mať?

Teraz, keď viem, odkiaľ, z akého bodu sa vydávam na Cestu, je tá pravá chvíľa vykročiť a zamerať sa na svoje vlastné odpovede. Na to slúži mnohé nástroje sebarozvoja a sebapoznávania, na ktoré by sme radi upútali vašu pozornosť. Je na každom jednom z nás, kedy a na ktorú z nasledujúcich oblastí sa zameriame.

V tomto bloku nájdete názory, rady aj tipy prečo a ako pracovať s fyzickým telom. Ako je v dnešnom svete možné chápať hojnosť a možnosti, ako ísť finančné hojnosti naproti. V oblasti vzťahov nielen k vlastnému telu a peniazom, ale aj vzťahov k okoliu, ku spoločnosti, rodičom, deťom a k partnerkám vás zoznámime aj s témou mužskej sexuality a s jej rozvojom. Psychika, vďaka ktorej sa pozrieme na rozpoznanie, prijatie a prekročenie vlastného tieňa, radosť zo sebanaplnenia a úľava v sebaprijatí, je ďalšou neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Bližšie sa zoznámime so syndrómom hodného chlapca. Pozrieme sa, aké sú možné cesty k psychickej zrelosti a otvorenému srdcu, ako prebudiť a odovzdávať svoje najlepšie schopnosti i ako pracovať so zámermi do budúcnosti. Predstavíme vám, ako nám na ceste osobného sebarozvoja môžu byť nápomocné psychadeliká a čím nám naopak môžu uškodiť aj to, ako krátkodobý a intenzívny osobný zážitok plne začleniť do svojho bežného života.

Tento hlavný tematický blok konferencie nás priblíži k spolutvorbe v rešpekte a vo vzájomnej dôvere. Zdieľaním skúseností jednotlivých hostí aj nás zo skupiny A·MÆN v oblasti odolnosti voči polarizácii, snahám rozdeľovať spoločnosť aj nás samotných, a odolnosti voči vzájomnému porovnávaniu a voči vlastným očakávaniam a nadobudnutým predstavám. Zoznámime sa s výsledkami a úskaliami spojenými s vytváraním komunít, s nástrojmi spolutvorby as prácou v kolektíve, s tým, čo sú a na čo slúžia mužské kruhy a ako ich viesť. Cieľom tejto konferencie je predstavenie a prepájanie tvorcov a ich vzájomná spolupráca naprieč spektrom etáp nášho života. Ponúkame vám vzdelávacie a zážitkové programy pre lídrov, mentorov a sprievodcov na našej spoločnej ceste v bezpečnom priestore pre váš vlastný osobný rozvoj tak, aby nám všetkým spolupráca vo vzájomnom rešpekte dávala zmysel a prinášala naplnenie a radosť, o ktoré sa treba deliť a starať sa o ne.

Pre koho je konferencia?

Pre dospievajúceho chlapca, ktorý hľadá svoje miesto v spoločnosti. Pre chlapca, ktorý hľadá vzor, zmysluplnú a zároveň zábavnú činnosť vo svojom živote a v tíme ďalších chlapcov, ktorí sú na rovnakej lodi.


Pre dospelého muža, ktorý vie, čo chce od života a ako to dosiahnuť, a ktorý by chcel svoje životné poznatky odovzdať ďalej.

 

Pre človeka, ktorý dosiahol všetko a napriek tomu cíti, že mu v živote chýba niečo, čo sa nedá pomenovať.

 

Pre všetkých ľudí, ktorí vidia zmysel vo vzájomnej spolupráci.
Vizualizácia: štyri smery, kruh medicíny… kruh života: narodenie, poznanie, zrelosť, múdrosť, smrť

Idem do toho!

účasť na konferencií je zdarma

Zadaj svoj e-mail a pridaj sa nám. Online! 3. – 5. Februára.
E-mailom dostaneš ďalšie informácie včas pred konferenciou.

O nás

Kto sme

  • Sme muži z Českej a Slovenskej republiky, ktorí kráčajú po Ceste Muža už niekoľko rokov a ktorí chcú inšpirovať a pozvať ďalších mužov, aby sa pridali.
  • V lete 2022 sa nám podarilo dať dokopy skvelé Stretnutie 100 mužov, trvajúce štyri dni, kde sme sa prepojili a podelili sa o svoje obavy, dary, radosti a trápenia.
  • Organizujeme mužské kruhy, retreaty.
  • Budujeme širokú komunitu mužov, ktorí na sebe pracujú, aby si dovolili byť naozaj sami sebou, prítomní pre svoje rodiny a spoločnosť, aby robili náš svet lepším miestom.
A·MÆN

Čo robíme

  • Vytvárame priestor a príležitosti pre mužov, aby sa uvideli, pozreli sa hlboko dovnútra, podelili sa o svoju múdrosť a spoluvytvárali lepšiu spoločnosť.

  • Vedieme mužské kruhy a podporujeme ďalších mužov, ktorí to chcú robiť tiež. Prajeme si, aby sa koncept mužských kruhov rozšíril do všetkých oblastí našich životov.

  • Organizujeme túto konferenciu, živé stretnutia a online kurzy, školenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili nás.