Amaen

Amaen - Cesta Muža

Spájame mužov, ktorí chcú objaviť a žiť svoj plný potenciál a slúžiť svojmu vyššiemu poslaniu. Mužov, ktorým už nestačí iba prežívať alebo byť úspešní ale potrebujú v živote hlbší zmysel.

Vytvárame priestor

kde muž môže zistiť, ako na tom naozaj je. Čo sa skrýva pod maskami, ktoré nosí sám pred sebou a inými.

Čo...

kruhy
podporné skupiny

amaen pobyty

dlhodobé programy
osobného rastu

individuálna podpora
a pomoc

spájanie skupín
 a jednotlivcov s 
podobnými hodnotami

chceš žiť svoj
plný potenciál

chceš v živote
viac

prekonávaš ťažšie životné obdobie

chceš mať lepší vzťah so ženou

Za čo bojujeme

Sebapoznanie -> Silný muž -> Silná spoločnosť

Prostredníctvom sebapoznania, vysporiadania sa s minulosťou a prebrania zodpovednosti za svoj život sa z chlapca stáva silný muž, ktorý buduje kvalitný, harmonický život a prispieva k budovaniu stabilnej a prosperujúcej budúcnosti.

 • “Prebúdzame chlapov” k zodpovednosti za svoj život
 • Podporujeme chlapov v životnej kríze
 • Znovuobjavujeme ducha utlačeného racionalizmom
 • Celistvosť – prepojenie silného fyzického tela, schopnosti prežívať emócie, bystrej jasnej mysli a vnímavého ducha
 • Vytvárame podporné kruhy pre chlapov
Silní, láskaví, vnútorné zrelí a v duchu uvedomelí muži môžu tvoriť harmonickú a bezpečnú spoločnosť. Nie sú obeťami svojich tieňov, skrytých dávnych rán. Mužská integrita a autenticita, nasledovanie svojho poslania a prekročenie tieňa individualizmu sú základnými princípmi zmeny v spoločnosti. Takýto muži vytvárajú zdravé vzťahy so ženami, v rodinách a na pracoviskách. Zdravé vzťahy sa premietajú do všetkých spoločenských štruktúr.
Silní, láskaví, vnútorné zrelí a v duchu uvedomelí muži môžu tvoriť harmonickú a bezpečnú spoločnosť. Nie sú obeťami svojich tieňov, skrytých dávnych rán. Mužská integrita a autenticita, nasledovanie svojho poslania a prekročenie tieňa individualizmu sú základnými princípmi zmeny v spoločnosti. Takýto muži vytvárajú zdravé vzťahy so ženami, v rodinách a na pracoviskách. Zdravé vzťahy sa premietajú do všetkých spoločenských štruktúr.

Kto sme​

Sme komunita uvedomelých mužov, spojených vedomím, že nie sú sami. Vedomím, že neexistuje životná situácia, ktorú by iný muž nezažil tiež. Spájanie, počúvanie a vzájomná podpora pri prechode životnými etapami dieťaťa, chlapca, priateľa, milenca, otca, učiteľa, starca. Ponúkame pomocnú ruku pri prekonávaní obáv a hanby z požiadania o vypočutie, o radu a o pomoc. Prinášame prítomnosť posilnenú silou komunity, kruhu, kmeňa, rodiny. Pozývame mužov k počúvaniu a k zdieľaniu vlastných pravdivých príbehov.

Vízia

Silní, láskaví, vnútorné zrelí a v duchu uvedomelí muži môžu tvoriť harmonickú a bezpečnú spoločnosť. Nie sú obeťami svojich tieňov, skrytých dávnych rán. Mužská integrita a autenticita, nasledovanie svojho poslania a prekročenie tieňa individualizmu sú základnými princípmi zmeny v spoločnosti. Takýto muži vytvárajú zdravé vzťahy so ženami, v rodinách a na pracoviskách. Zdravé vzťahy sa premietajú do všetkých spoločenských štruktúr.

NAŠE
HODNOTY

Hodnoty ORGANIZÁCIE

Toto sú hodnoty, na ktorých staviame Amaen:

 • Spolupráca, spájanie
 • Rešpekt a tolerancia
 • Vzájomná podpora
 • Otvorená a úprimná komunikácia
 • Organická hierarchia
 • Rovnosť (nie rovnakosť) so ženami

Hodnoty MUŽA

“Mužský ideál” je pre nás inšpiráciou, ktorá nám ukazuje smer. Nesmerujeme k uniformite ale k jedinečnosti, ktorá sa spája v celku na základe týchto spoločných hodnôt:

 • Sebareflexia
 • Sloboda a Zodpovednosť
 • Otvorenosť a Hranice
 • Láskavosť a Sila
 • Pokora a Rešpekt

TVORBA ČO ROBÍME

Mužské kruhy

Sú mini komunity, ktoré ťa vedia podporiť keď:

 • tápaš, stratil si smer alebo ti veci prestali dávať zmysel
 • keď si prechádzaš ťažším životným obdobím
 • keď tušíš, že v živote musí byť niečo viac ako len všedná hmla
 • keď na sebe makáš a chceš stretnúť podobne naladených chlapov
 • keď nevieš čo od radosti, všetko máš vybavené a chceš svoju energiu, radosť a múdrosť odovzdávať ostatným
 • keď cítiš volanie slúžiť niečomu viac ako si ty sám

Mužské pobyty

Sú akcie, kde máš možnosť:

 • viac sa poznať prirodzeným spôsobom
 • uvedomiť si dôležité skutočnosti svojho života, ktoré ti v bežnom dni unikajú
 • zažiť pocity a myšlienky, ktoré si už dlho nezažil alebo ešte nikdy nezažil a uvedomiť si tak, čo naozaj chceš
 • inšpirovať sa inými mužmi, ktorí sú na tom podobne ako ty
 • vyskúšať a odniesť si rôzne techniky, ktoré ti pomôžu v bežnom živote

Mužské osobnosti

 • Muži, ktorí sa zaviazali pracovať na sebe, pretože veria že tým, že zmenia seba, môžu zmeniť svet
 • Muži, ktorí pomáhajú na ceste iným mužom (aj ženám a deťom)

NAŠE PROJEKTY

Zlatá Cesta Muže

ročný výcvik pre mužov

Ročný zážitkový výcvik pre mužov, ktorí vykročili za volaním žiť svoj život v celistvosti. S podporou mužských kruhov a 4 archetypov dospelého Muža.

Setkání 100 mužov

oslava mužstva a zážitok mužskej sily

Setkání 100 mužů je vizí propojení nás a Tebe. Propojení se právě s Tvou mysteriózní silou ve Tvém nitru. Spojení s něčím, co nás Všechny volá, abychom vytvořili něco nového. Něco, co nám všem chybí v našich životech. Co to ale je?

Setkání 100 mužov

Spoj se s námi

Amaen

AMAEN, o.z.

IČO: 54599903

(registrace na Ministerstvu Vnitra Slovenské Republiky
VVS/1-900/90-64007)