Amaen
A·MÆN

Konference pro muže

Cesta muže · Seberozvoj · Spolutvorba

3 - 5 únor
2023

Konference úspěšně proběhla

DĚKUJEME

Nestihl jsi se zúčastnit?

stále máš možnost pustit si rozhovory a záznamy ze živých vstupů. Zaregistruj se a obratem získáš přístup k třídennímu obsahu konference.

Radi ťa tiež privítame v živých diskusiách na našom Discord servru.

Online konference pro muže

3 -5 únor 2023
ZDARMA!

Formou této online konference se živými vstupy nabízíme prostřednictvím sdílení vlastních zkušeností názory a možné cesty ke společné tvorbě. Konference je bezplatná.

Cesta muže

Cesta muža

Seberozvoj

Sebarozvoj

Spolupráce

Spolutvorba

Hosté

Víc info už brzy...

Proč se zúčastnit

Záměrem této konference je povzbudit lídry a členy skupin pro muže ke vzájemné spolupráci s respektem k jednotlivci a společnosti.

Ukázat jednotlivci, že být členem takovéto skupiny mužů, mu pomáhá objasnit a uskutečnit jeho sny a žít všestranně naplněný, uspokojivý, radostný a smysluplný život.

Pro každého jednoho z nás je dobré si uvědomit, odkud se na cestu vydáváme, kde se právě teď ve svém životě, na své Cestě nacházíme. Toto poznání je pro nás milníkem a bodem, odkud je možné se s odvahou, důvěrou a s různě velkými batohy v minulosti nastřádaných zvyklostí vydat na Cestu blíž k sobě.

Tématy, kterých se v tomto bloku chceme dotknout a nasvítit je z různých úhlů pohledu jsou celistvost muže a mužská integrita. Zda to, co si myslím, co nahlas říkám a co ve skutečnosti dělám si neodporuje. Kde a jací jsou muži, kteří nás dokáží inspirovat, podpořit, směrovat, nebo nám zpříma do očí říct Tak už se prober? Jaké máme představy a co pro muže znamenají pojmy Přítomnost, Mužnost, Podpora a kde jsou jejich hranice? Jaký doopravdy jsem a jak si přeju být vnímaný okolím? Co můžu udělat pro to, aby to bylo jedno a totéž? K čemu slouží přechodové rituály, kdo jsou naše vzory a potřebujeme je vůbec? Proč máme dospět, abychom se dokázali vědomě rozhodovat, převzít zodpovědnost za svoje pocity, myšlenky a zranění? K čemu je nám dobré sebepoznání, povědomí o našich předcích a jejich osudech, proč bych měl vědět k jakému mužskému archetypu mám právě teď nejblíž? Jaký je můj názor na svět a je potřeba nějaký názor mít?

Teď, když vím, odkud, z jakého bodu se vydávám na Cestu, je ta pravá chvíle vykročit a zaměřit se na své vlastní odpovědi. K tomu slouží řada nástrojů seberozvoje a sebepoznávání, na které bychom rádi upoutali vaši pozornost. Je na každém jednom z nás, kdy a na kterou z následujících oblastí seberozvoje se zaměříme.

V tomto bloku najdete názory, rady a typy proč a jak pracovat s fyzickým tělem. Jak je v dnešním světě možné chápat hojnost a možnosti, jak jít finanční hojnosti naproti. V oblasti vztahů nejen k vlastnímu tělu a penězům, ale i vztahů k okolí, ke společnosti, rodičům, dětem a k partnerkám vás seznámíme také s tématem mužské sexuality a s jejím rozvojem. Psychika, díky které se podíváme na rozpoznání, přijetí a překročení vlastního stínu, radost ze sebenaplnění a úleva v sebepřijetí, je další nedílnou součástí našich životů. Blíže se seznámíme se syndromem hodného kluka. Podíváme se, jaké jsou možné cesty k psychické zralosti a k otevřenému srdci, jak probudit a předávat své nejlepší schopnosti i jak pracovat se záměry do budoucna. Představíme vám, jak nám na cestě osobního seberozvoje mohou být nápomocna psychadelika a čím nám naopak mohou uškodit i to, jak krátkodobý a intenzivní osobní prožitek plně začlenit do svého běžného života.

Tento hlavní tematický blok konference nás přiblíží ke spolutvorbě v respektu a ve vzájemné důvěře. Sdílením zkušeností jednotlivých hostů i nás ze skupiny A·MÆN v oblasti odolnosti vůči polarizaci, snahám rozdělovat společnost i nás samotné, a odolnosti vůči vzájemnému porovnávání a vůči vlastním očekáváním a nabytým představám. Seznámíme se s výsledky a úskalími spojenými s vytvářením komunit, s nástroji spolutvorby a s prací v kolektivu, s tím, co jsou a k čemu slouží mužské kruhy a jak je vést. Cílem této konference je propojování tvůrců a jejich vzájemná spolupráce napříč spektrem oblastí našeho života. Nabízíme vám vzdělávací a zážitkové programy pro lídry, mentory a průvodce na naší společné cestě v bezpečném prostoru pro váš vlastní osobní rozvoj tak, aby nám všem spolupráce ve vzájemném respektu dávala smysl a přinášela naplnění a radost, o které je třeba se dělit a pečovat o ně.

Pro koho konference je?

Pro dospívajícího kluka, který hledá svoje pravé místo ve společnosti. Pro kluka, který hledá vzor, smysluplnou a současně zábavnou činnost ve svém životě a v týmu s dalšími kluky, kteří jsou na stejné lodi.


Pro dospělého muže, který ví, co od života chce a jak toho dosáhnout, a který by rád svoje životní vědomosti předal dál.

 

Pro člověka, který všeho dosáhl, ale cítí, že mu v životě stále něco nepojmenovatelného chybí.

 

Pro všechny, kteří vidí smysl ve vzájemné spolupráci.
Vizualizácia: štyri smery, kruh medicíny… kruh života: narodenie, poznanie, zrelosť, múdrosť, smrť

Jdu do toho!

účast na konferenci je zdarma

Zadej svůj email a přidej se k nám. Online! 3 - 5 února.
Včas před konferencí ti na email pošleme další informace.

O nás

Kdo jsme

  • Jsme muži z České a Slovenské republiky, kteří již několik let kráčejí po Cestě Muže a kteří chtějí inspirovat a zvát další muže, aby se připojili.
  • V lete 2022 sa nám podarilo dať dokopy skvelé Setkání 100 mužů, kde jsme se spojili v jeden organizmus a sdíleli jsme své obavy, dary, radosti a starosti.
  • Organizujeme mužské kruhy, retreaty.
  • Budujeme širokou komunitu mužů, kteří na sobě pracují, aby si dovolili být opravdu sami sebou, přítomni pro své rodiny a společnost, aby se náš svět stal lepším místem.
A·MÆN

Co děláme

  • Vytváříme prostor a příležitosti pro muže, aby se navzájem viděli, podívali se hluboko dovnitř, sdíleli svou moudrost a spoluvytvářeli lepší společnost.

  • Vedeme mužské kruhy a podporujeme další muže, kteří to chtějí dělat také. Chceme, aby se koncept mužských kruhů rozšířil do všech oblastí našeho života.

  • Pořádáme tuto konferenci, live meetingy a online kurzy, školení.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a podporili nás.